Piekstroom, huishoudelijke apparaten, stroomverbruik, Drenthe In Transitie, Frans Debets
16 juni 2017

Rekenen met energie: alle apparaten aan

Locatie: Drenthe

Het stroomverbruik van huishoudens is de laatste 20 jaar niet veel toegenomen. We hebben weliswaar veel meer apparaten in huis, maar deze apparaten zijn veel zuiniger dan die van 20 jaar geleden. Met een verbruik van ongeveer 3300 kWh is het gemiddelde vermogen ongeveer 377 Watt. Daarvoor is nog geen 2 Ampère stroom nodig. Toch hebben de meeste huizen een veel zwaardere aansluiting: 3* 25 Amp of zelfs 3 * 35 Amp. Deze zware aansluitingen zijn nodig omdat we soms veel meer stroom afnemen dan het genoemde gemiddelde. Bijvoorbeeld de waterkoker, de frituurpan en de stofzuiger zijn ieder 1500 tot 2000 Watt. Als we ze tegelijkertijd willen gebruiken moet de aansluiting 20 -25 Ampère kunnen leveren.

We streven ernaar om het energiegebruik te verminderen, maar tegelijkertijd lijkt elektriciteit de andere energievormen te verdringen. De auto’s worden elektrisch, de gasverwarming wordt een warmtepomp, elektrisch koken vervangt koken op gas. De moderne 'all electric' huizen hebben zo veel apparaten in huis dat de piekstromen steeds hoger worden. De netbeheerders maken zich daarom zorgen over de capaciteit van de lokale stroomnetten, er zullen heel wat koperdraden bijgelegd moeten worden. Maar de hoeveelheid stroom per jaar is niet het grootste probleem, het gaat om de pieken die moeten worden opgevangen. Als in de winter de elektrische warmtepomp aanstaat én de maaltijd wordt elektrisch gekookt én alle lampen branden én de wasmachine draait én de stofzuiger wordt aangezet én de televisie staat aan, dan is er zomaar 10.000 Watt nodig.

"Zo’n kleine aansluiting zouden de netbeheerders moeten belonen met een hele lage aansluitprijs, bijvoorbeeld 5 euro per maand"

Het zou de moeite waard zijn de bewoners te belonen voor het spreiden van het gebruik en het voorkomen van piekbelasting. Nu kost de 3 * 35 Amp aansluiting ongeveer 65 euro per maand en de 3 * 25 Amp aansluiting ongeveer 18 euro. Maar met een beetje moeite en nadenken is 3 * 10 Amp voldoende. Zo’n kleine aansluiting zouden de netbeheerders moeten belonen met een hele lage aansluitprijs, bijvoorbeeld 5 euro per maand. De bewoner moet dan wel rekening houden met de beperkingen, maar het helpt de gebruiker voorzichtig te zijn met het tegelijk inschakelen van apparaten en het remt de aanschaf van grote gebruikers.

De energiebewuste burger moet dus niet alleen naar het stroomverbruik kijken, maar ook naar het vermogen van de apparaten én hij moet voorkomen dat apparaten tegelijk aangezet worden. De netbeheerder zou dat moeten belonen. Zullen we de netbeheerders vragen dit op te pakken?

De expeditie van... Bert Veen

De ruim negentig partners binnen de ‘Expeditie naar energieneutraal wonen in Drenthe’ zetten zich samen in voor wonen zonder energierekening. In 2040 moeten de fossiele energiebronnen geen rol m...

Meer lezen...