07 mei 2015

Nieuws van Zuidwolde tot Zuidlaren: april

Locatie: Drenthe

Elke maand zetten wij het belangrijkste en opmerkelijkste duurzame nieuws van Zuidwolde tot Zuidlaren voor jou op een rijtje.

#Minister Kamp: Zonneparken geen alternatief voor windmolens in Drenthe

Zonneparken zijn geen alternatief voor de bouw van een groot windpark in de Veenkoloniën, schrijft minister Kamp op 2 april in zijn antwoord op de vraag uit van enkele Kamerleden omtrent de realisering van een zonnepark in plaats van windenergie-park in Drenthe. In zijn antwoord haalt hij een tweetal argumenten aan. Ten eerste  zijn zonneparken volgens de minister nog steeds duurder: “De inzet op wind op land vloeit voort uit de relatief lage meerkosten van wind op land, zeker in vergelijking met zonne-energie, “ schrijft hij. “Het inruilen van een grootschalig windpark voor een zonnepark gaat gepaard met aanzienlijk hogere kosten en dat acht ik ongewenst.” Het SDE-tarief 2015 in dat gebied bedraagt voor windenergie 8,6 cent per kWh, terwijl dit voor zonnepanelen 14,1 cent per kWh bedraagt.  

Ook schrijft hij dat, wil men dezelfde hoeveelheid energie produceren,  het volledige grondoppervlak van het geplande windpark nodig is om zonnepanelen op te leggen. “Het plaatsen van zonnepanelen in dit gebied zou de grond onbruikbaar maken voor andere nuttige doeleinden, zoals landbouw. Dat leidt tot verdere kostprijsverhoging en acht ik daarom ongewenst.”

Het laatste woord is echter nog niet gezegd, en Kamp is bereid rekening te houden met eventuele veranderingen in techniek en kostprijs. "Als deze ontwikkelingen er toe leiden dat grootschalige zonne-energie wel een echt alternatief wordt voor grootschalige windenergie, zal ik daar in mijn beleid rekening mee houden."


#klimaatzaak Urgenda

Op 14 april vond de rechtbankzitting plaats van de Klimaatzaak, welke milieu organisatie Urgenda samen met 900 Nederlanders is gestart. Aanleiding hiervoor was het falende energiebeleid van de Nederlandse overheid en het uitblijven van actie om hier verandering in te brengen, ondanks eerdere oproepen van Urgenda. De Klimaatzaak startte in november 2012 met een brief aan de Staat, waarin de urgentie van het klimaatprobleem werd beschreven, en loopt ondertussen al meer dan twee jaar. Door naar de rechter te stappen, hoopt Urgenda met haar mede-eisers via de rechter gelijk te krijgen en bovenal dat de Nederlandse Staat gedwongen wordt maatregelen te treffen zodat de Nederlandse CO2 uitstoot al voor 2020 flink teruggebracht wordt. (bron)

De uitspraak van de zitting is op 24 juni.


#Drenthe200

Donderdag 23 april hees gedeputeerde Henk van de Boer de Drentse wimpel en gaf daarmee het startsein voor de viering van een bijzonder provinciaal jubileum. Dit jaar bestaat Drenthe als provincie 200 jaar! Assenaar en tevens amateurhistoricus Geert Nienhuis ontdekte dit toen hij in 2014 opzoek ging naar de oorsprong van Assen als hoofdstad van Drenthe. Een vervolgonderzoek startte, en samen met enkele beroepshistorici kwam hij er achter Drenthe pas in 1815 in een Grondwet officieel geregistreerd werd als provincie. Hiervoor werd het ‘Landschap’ Drenthe genoemd. Na deze registratie, kreeg Drenthe eenzelfde bestuur als de andere Nederlandse provincies. (bron)

Om dit te vieren, worden er in de provincie het hele jaar door activiteiten georganiseerd op het gebied van sport, cultuur, bereikbaarheid, natuur, economie en energie. Wil je hier bij zijn? Houd dan de agenda in de gaten op de website van de provincie.  

 

 

Nieuws van Zuidwolde tot Zuidlaren: mei

Elke maand zetten wij het belangrijkste en opmerkelijkste duurzame nieuws van Zuidwolde tot Zuidlaren voor jou op een rijtje. In de maand mei kwam Noord-Nederland een aantal keren in het nieuws als ...

Meer lezen...