Over Drenthe In Transitie

Drenthe In Transitie (DIT) is een platform waarin vernieuwende ideeën uit de provincie tot een aanpak zijn gebundeld. Bedoeld om groene initiatieven uit de provincie zichtbaar te maken, visies van duurzame koplopers en starters (klein én groot) te showcasen, elkaar te inspireren en geïnspireerd te worden, om met elkaar mee te denken, met het doel om de energietransitie te versnellen. Doel van dit initiatief is het vormen van een community die bijdraagt aan de energietransitie en samen vraagstukken tackelt op de weg naar een energieneutraal Drenthe. 

Drenthe In Transitie is een initiatief van de provincie Drenthe en de 12 Drentse gemeenten. Communicatiebureau Het Portaal treedt op als redactie. Het Portaal is geheel onafhankelijk en staat los van de werkzaamheden van de provincie Drenthe. De belangrijkste voorwaarden voor die onafhankelijkheid zijn: volledige redactionele vrijheid; transparante communicatie; inspelen op maatschappelijke thema's; en het centraal stellen van de wensen en behoeften van alle stakeholders. De redactie zoekt bij het ontwikkelen van content naar een goede balans tussen de verschillende duurzame initiatieven die de provincie kent. Het platform is van en voor iedereen die zich betrokken voelt bij de Drentse energietransitie: ondernemers, particulieren en overheden. 

Contact met de redactie

Wij vinden het leuk als je contact met ons opneemt. Je vragen, opmerkingen en natuurlijk je ideeën en initiatieven zijn van harte welkom. Wij willen als redactie altijd de geest van openheid, eerlijkheid, dienstbaarheid en samenwerking uitdragen die DIT kenmerkt.

Stuur een e-mail naar redactie@ditenergie.nl

DIT staat voor Drenthe In Transitie: een gezamenlijke ontdekkingstocht naar een duurzaam en energieneutraal Drenthe.

DIT is
3
1
6
initiatieven